Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Đặng Khánh Hiệp
 Đặng Khánh Hiệp, Trưởng nam của Đặng Khánh Tài, sinh viên năm thứ 1, bác sĩ y học dự phòng Đại học Y - TP.HCM.

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Lộc Nguyễn
Con của Lợi tại Lễ Tốt nghiệp

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Trần Minh Thu*  Trần Minh Khánh (1988)
Sinh viên năm 4 - Khoa Tài chính- Ngân hàng 
Khoá : 2006-2010
Đại học Kinh tế TP.HCM
* Trần Gia Khánh (1996)
Lớp 8 

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Nguyễn Đức Tánh
Nguyễn Đỗ Kiều Tiên (1991)

Học viện Quốc gia hành chính TP.Hồ Chí Minh

Khoá : 2009

Bùi Văn Đang

Bùi Bảo Minh Trân

Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh
Khoá : 2005

Hồng Lương


 Nguyễn Hoàng Linh
Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
Khoa Kế hoạch và Đầu tư
Khoá : 32 (2006)

Chiêu Phương


Lê Đô (1986)

Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh
Khoa Kiến trúc hạ tầng đô thị
Khoá : 2 , tốt nghiệp : 2008
Nơi làm việc : UBND TP.Hồ Chí Minh


Lê Đa (1989)

Học viện Hàng không TP.HCM
Khoá : 1 (2007)
Khoa Quản trị kinh doanh